Naše aktivity

  • Vytisknout

 

 

 Vítáme Vás ve školním roce 2022 - 2023

 

 

Nastal nám nový školní rok a s ním i nově příchozí děti.

počet dětí

21

počet chlapců

 9

počet dívek

12

 

TRVALÝ POBYT

Ústí

10

Janová

2

Prlov 2
Leskovec 3
Seninka 2
Lužná 1
Val.Polanka 1
   

 

První dny ve školce

Nový školní rok zahájilo 21 dětí. V letošním roce máme 7 děti s povinným předškolním vzděláváním, 6 dětí 4 - 5 letých, 5 dětí 3 - 4 letých a 3 děti 2-3leté, které si postupně zvykají na nové prostředí, na jiný režim než mají doma, na nové kamarády a paní učitelky.  Je to pro ně velmi náročné období, ale všichni se jim snaží pobyt ve školce zpříjemnit. Občas ukápne i slzička ze stesku po mamince, ale pomocí her, písní, vhodných činností a také pomazlením si postupně zvykají na nové „školkové“ období jejich života.

 

13. 09. 2022

Hurá, školka!!!    Divadlo Maringotka

První divadelní představení v novém školním roce nás pomocí maňásků, herců a samotných dětí seznámilo s pobytem ve školce. Děti se představily, pojmenovaly svou značku na skříňce v šatně a také jednotlivé místnosti ve školce. Maňásci nás provedli režimem dne, učili jsme se zavazovat tkaničky, správně používat při jídle příbory, zazpívali jsme si, zatancovali a zahráli hry.

 

11.10.2022

Ježek Bodlinka        Divadlo Maringotka

Děti si povídaly s pohádkovou babičkou o podzimu, o tom, jak se chystají zvířátka na zimu, o zimním spánku, kteří ptáčci odlétají do teplých krajin a proč. Seznámily se s přírodninami, čím se zvířátka v lese a na poli živí, zazpívaly si písně, rytmizovaly a tancovaly. V závěru pohádky za pomoci babičky, zamkly les.

 

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM LES, ABY SEM NIKDO NEVLEZ…….

 

24.10.2022

Začarovaný les         Divadlo Bublina

Kašpárek nás zavedl do lesa za zvířátky, děti si zopakovaly pohádku Červená Karkulka a Perníková chaloupka. Zachránili jsme princeznu, kterou unesl zlý drak a zazpívali si známe písně.

 

08.11.2022

O Koblížkovi        Divadlo Maringotka

Veselá pohádka O Koblížkovi nás seznámila se zvířátky a jejich zvuky, s písní O Koblížkovi a o tom, proč mlsná liška Koblížka nesnědla. Děti si zazpívaly lidové písně – Měla babka čtyři jabka, Pec nám spadla, Cibulenka, ….