Nástěnka

 • Vytisknout

 


 

 

Nový školní rok 2020 - 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021

 


 

MŠ v době letních prázdnin

 

UZAVŘENA

 

od 7. 7. 2021 do 20. 8. 2021

 

 


 

8. 4. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. 4. 2021 se mateřská škola otevírá pro děti s povinnou předškolní docházkou. Děti budou testovány 2x týdně – pondělí + čtvrtek.

 

Vstup do budovy pouze s respirátoremdítě nemusí. Dítě doprovází jen jeden zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba.

 

Organizace testování dětí:

 

 1. U hlavního vchodu – ze zahrady – zazvoňte na MŠ a čekejte s dítětem v klubovně OÚ na příchod učitelky.
 2. Před vstupem do klubovny použijte dezinfekci.
 3. Test trvá 15 min., proto si vytvořte časovou rezervu. Přijďte nejpozději do 7.30h. V 7.50h. se klubovna uzavírá. Musí proběhnout dezinfekce místnosti. Od 8.00h. je klubovna uzavřena pro jednání OÚ. Dbejte, prosím, o dochvilnost, abychom nezasahovali do rozvrhu OÚ.
 4. Test dítěti provede zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba, která musí mít písemný souhlas zákonného zástupce.
 5. Po ukončení testování učitelka provede kontrolu, kterou zaznamená do formuláře dítěte a zákonný zástupce podepíše.
 6. Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní
 • byly na testech v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48hod.

 

 1. Pokud rodič nebude chtít své dítě testovat, nemůže se dítě účastnit na prezenčním vzděláváním a mateřská škola již není povinna distančně dítě vzdělávat.
 2. Po ukončení negativního testu, rodič odvede dítě do šatny MŠ.

 

 


 

7.4.2021

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM

Prosíme rodiče předškolních dětí, aby nahlásili, zda dítě nastoupí na presenční výuku nebo i nadále zůstane doma. Mateřská škola by se měla otevřít pro děti s povinným předškolním vzděláváním v pondělí 12. 4. 2021 nebo až 19. 4. 2021. O termínu otevření rozhoduje hejtman Zlínského kraje. Zatím čekáme na sdělení. O datu otevření Vás budeme ihned informovat.

 

Dle vyhlášení vlády se musí děti při příchodu do budovy školy 2x týdně testovat – stěr z nosu. Testování provede jeden z rodičů za přítomnosti pedagoga v klubovně OÚ. Test trvá 15min. - testy zajistí MŠ.

 

O dalších organizačních opatřeních Vás budeme informovat pomocí e-mailu. Pokud máte dotazy, pište nebo volejte.

 


29.3.2021

Ve středu 31.3.2021 se platba stravné a školné neuskuteční. Datum bude v měsíci dubnu upřesněn.

 


 

2.3.2021

Distanční vzdělávání od 1.3.2021

1. Na e-mail rodiče zasláno týdenní téma ŠVP.

2. Na e-mail rodiče zaslán odkaz na pracovní učebnici přístupu k MIUč+ Zápis je tu do 30. 4. 2021

3 .NPI | Inspirace pro předškolní vzdělávání:  https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=17977

4. krátké pohádky a písničky:  https://youtube.com/channel/UCXMxq9nlPNBgQTNWj3c9rWg

 


1.3.2021

 

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 


 

Stravné a školné na II. pololetí školního roku 2020/21 se vybírá pravidelně, vždy poslední středu v měsíci, od 7.00 do 15.00 hodin

na leden                               6. ledna 2021

na únor                              27. ledna

na březen                          24. února

na duben                           31. března

na květen                          28. dubna

na červen                          26. května

 


 

Mateřská škola je uzavřena v době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021

 


 

Mateřská škola Ústí děkuje rodičům, kteří si v „náročné“ době šíření Koronaviru Covid 19 ponechali své děti doma a zamezili tak šíření nemoci mezi dětmi a zaměstnanci školy. Velmi si toho vážíme a všem Vám přejeme pevné zdraví a spokojenost.

 


 

O návštěvu Mikuláše nepřijdeme, je přece Svatý. Přivítáme ho ve čtvrtek 3. 12. 2020.

 


 

29.11.2020

Letošní Rozsvícení vánočního stromu v obci se neuskuteční, jako v minulých letech. Děti nahrály krátké pásmo básní a písní o zimě a Vánocích, které si můžete vyslechnout první adventní neděli v 16 hod. pomocí místního rozhlasu.


 

Z důvodu pandemie Covid 19 se následná divadelní představení neuskutečnila:

19. 10. 2020  Kobylka Žanda - zamykání lesa

09. 11. 2020  O neposedných kůzlátkách a zlém vlkovi

 


 

 V pondělí 16. 11. 2020 bude MŠ uzavřena - plánovaná sanitace a dezinfekce prostor.

 

Děkujeme za pochopení

 


 

Divadelní představení se v současné době - šíření Covidu19 do odvolání ruší

21. 09. 2020  O kohoutkovi a slepičce a jak ježek vyhrál závod

19. 10. 2020  Kobylka Žanda - zamykání lesa

09. 11. 2020  O neposedných kůzlátkách a zlém vlkovi

03. 12. 2020  Mikulášská nadílka

11. 01. 2021  Zimní pohádka

08. 02. 2021  Tři medvědi

12. 04. 2021  Kobylka Žanda - otvírání jara

10. 05. 2021  O veselé notičce

07. 06. 2021  Dva námořníci - pasování školáků (děti si mohou donést své školní aktovky)


 

Upozornění

Stravné a školné na I. pololetí školního roku 2020 - 2021 se vybírá pravidelně, vždy poslední středu v měsíci, od 7.00 do 15.00hodin.

 

na září           2. září 2020/mimořádně/

na říjen          30. září

na listopad     26. října - pondělí /mimořádně/

na prosinec    25. listopadu


 

rodičům pro inspiraci - hravé učení pro děti:

www.hrajeme-si.cz

www.alficek.cz  heslo:ucimesedoma

www.chranimnejslabsi.cz


 

Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu školy

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

 

I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19

a)    Onemocnění dítěte se hlásí pedagogickému zaměstnanci.

b)   Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce MŠ.

c)    V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19 oznámí pedagogický zaměstnanec, resp. /osoba viz b)/ tuto skutečnost neprodleně ředitelce MŠ.

d)   Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na informační tabuli na schodišti při vstupu do šatny dětí.

e)    Místem izolace pro děti s příznaky COVID -  19 je šatna učitelů. Dohled nad dítětem zajišťuje určený učitel. Dohled a dítě používají ochrannou roušku – respirátor.

f)  Výlety, kulturní a sportovní akce MŠ nebudou v I. pololetí školního roku 2020/2021 organizovány.

g)    Aktivity jiných právních subjektů v areálu školy nebudou povoleny.

   

II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a)    Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.).

b)   Pedagogičtí zaměstnanci provedou při vstupu dítěte do třídy ranní filtr – měření teploty dítěte před rodičem. (aktuálně od 4.11.2020 – velký výskyt případů onemocnění Covid -19).

c)    Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní a respirační hygieny.

d)   Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.

e)    Zajistit pravidelné větrání třídy, herny a ložnice průběžně podle klimatických podmínek.

f)    Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla.

g)   Dohlížet na dodržování tohoto pokynu dětmi.

 

III. Povinnosti uklízečky při úklidu

a)    Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové i látkové ručníky.

b)   Výměna a praní ručníků se provádí denně.

c)    Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.

d)   Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu. Provádět průběžně dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

e)    Provádět průběžně dezinfekci míst ve společných prostorech školy, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla, vypínače apod.).

f)    Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel a mís na WC.

g)   Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, židliček, ovladačů oken, klik a ostatních ploch.

h)   Vynášet nejméně 1 x denně odpadkové koše ze všech místností školy.

i)     Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy.

j)     Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

k)   Výměna lůžkovin se provádí 1 x za3 týdny, použité lůžkoviny jsou přenášeny nádobou na použité prádlo.

 

IV. Další povinnosti zaměstnanců

a)    Všichni zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat u ředitelky kontaktní údaje (telefonní čísla, e-maily apod.).

 

V. Stravování

a) Při odebírání stravy nebude dětem umožněn samoobslužný výdej (příbory, nápoje). 

b) Výdej provádí učitelé MŠ. Při výdeji používají jednorázové rukavice.

c) Výdej stravy nemocného dítěte bude do vyvařených sklenic mateřské školy. Zákaz výdeje stravy dětí do jídlonosiče.

 

VI. Povinnosti zákonných zástupců

a)    Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence (viz školní řád)

b)   Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19

c)    V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.

d)   V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

 

VII. Omezení vstupu osob do školy.

a)    Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, děti, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.

b)   V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

 

                                                                                     Zpracovala: Ivana Korejčíková

                                                                                                   Ředitelka MŠ