Nástěnka

 


 

 

Nový školní rok 2020 - 2021 začíná 1. 9. 2020 a končí 31. 8. 2021

 


 

Stravné a školné na II. pololetí školního roku 2020/21 se vybírá pravidelně, vždy poslední středu v měsíci, od 7.00 do 15.00 hodin

na leden                               6. ledna 2021

na únor                              27. ledna

na březen                          24. února

na duben                           31. března

na květen                          28. dubna

na červen                          26. května

 


 

Mateřská škola je uzavřena v době vánočních svátků od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021

 


 

Mateřská škola Ústí děkuje rodičům, kteří si v „náročné“ době šíření Koronaviru Covid 19 ponechali své děti doma a zamezili tak šíření nemoci mezi dětmi a zaměstnanci školy. Velmi si toho vážíme a všem Vám přejeme pevné zdraví a spokojenost.

 


 

O návštěvu Mikuláše nepřijdeme, je přece Svatý. Přivítáme ho ve čtvrtek 3. 12. 2020.

 


 

29.11.2020

Letošní Rozsvícení vánočního stromu v obci se neuskuteční, jako v minulých letech. Děti nahrály krátké pásmo básní a písní o zimě a Vánocích, které si můžete vyslechnout první adventní neděli v 16 hod. pomocí místního rozhlasu.


 

Z důvodu pandemie Covid 19 se následná divadelní představení neuskutečnila:

19. 10. 2020  Kobylka Žanda - zamykání lesa

09. 11. 2020  O neposedných kůzlátkách a zlém vlkovi

 


 

 V pondělí 16. 11. 2020 bude MŠ uzavřena - plánovaná sanitace a dezinfekce prostor.

 

Děkujeme za pochopení

 


 

Divadelní představení se v současné době - šíření Covidu19 do odvolání ruší

21. 09. 2020  O kohoutkovi a slepičce a jak ježek vyhrál závod

19. 10. 2020  Kobylka Žanda - zamykání lesa

09. 11. 2020  O neposedných kůzlátkách a zlém vlkovi

03. 12. 2020  Mikulášská nadílka

11. 01. 2021  Zimní pohádka

08. 02. 2021  Tři medvědi

12. 04. 2021  Kobylka Žanda - otvírání jara

10. 05. 2021  O veselé notičce

07. 06. 2021  Dva námořníci - pasování školáků (děti si mohou donést své školní aktovky)


 

Upozornění

Stravné a školné na I. pololetí školního roku 2020 - 2021 se vybírá pravidelně, vždy poslední středu v měsíci, od 7.00 do 15.00hodin.

 

na září           2. září 2020/mimořádně/

na říjen          30. září

na listopad     26. října - pondělí /mimořádně/

na prosinec    25. listopadu


 

rodičům pro inspiraci - hravé učení pro děti:

www.hrajeme-si.cz

www.alficek.cz  heslo:ucimesedoma

www.chranimnejslabsi.cz


 

Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Pokyn ředitelky mateřské školy k provozu školy

 

Tento pokyn stanovuje provozní podmínky školy v od 1. 9. 2020 vzhledem ke COVID - 19.

Tento pokyn je zpracován na základě metodického pokynu MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19.

 

I. Opatření školy v souvislosti s možným výskytem COVID – 19

a)    Onemocnění dítěte se hlásí pedagogickému zaměstnanci.

b)   Onemocnění zaměstnance se hlásí ředitelce MŠ.

c)    V případě podezření, že onemocnění má spojitost s COVIDEM – 19 oznámí pedagogický zaměstnanec, resp. /osoba viz b)/ tuto skutečnost neprodleně ředitelce MŠ.

d)   Aktuální informace související s COVID – 19 jsou zveřejněny na informační tabuli na schodišti při vstupu do šatny dětí.

e)    Místem izolace pro děti s příznaky COVID -  19 je šatna učitelů. Dohled nad dítětem zajišťuje určený učitel. Dohled a dítě používají ochrannou roušku – respirátor.

f)  Výlety, kulturní a sportovní akce MŠ nebudou v I. pololetí školního roku 2020/2021 organizovány.

g)    Aktivity jiných právních subjektů v areálu školy nebudou povoleny.

   

II. Povinnosti pedagogických zaměstnanců

a)    Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku aktualizaci (kontrolu) kontaktů na zákonné zástupce (telefonní čísla, e-maily apod.).

b)   Pedagogičtí zaměstnanci provedou při vstupu dítěte do třídy ranní filtr – měření teploty dítěte před rodičem. (aktuálně od 4.11.2020 – velký výskyt případů onemocnění Covid -19).

c)    Pedagogičtí zaměstnanci provedou na začátku školního roku poučení dětí o zásadách osobní a respirační hygieny.

d)   Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.

e)    Zajistit pravidelné větrání třídy, herny a ložnice průběžně podle klimatických podmínek.

f)    Zajistit ve spolupráci s provozními zaměstnanci doplňování dávkovačů mýdla.

g)   Dohlížet na dodržování tohoto pokynu dětmi.

 

III. Povinnosti uklízečky při úklidu

a)    Provádět průběžně kontrolu a doplňování vybavení WC - tekuté mýdlo v dávkovači, papírové i látkové ručníky.

b)   Výměna a praní ručníků se provádí denně.

c)    Průběžně vynášet odpadkový koš na WC.

d)   Provádět kontrolu a doplňování dávkovače na dezinfekci rukou u hlavního vchodu. Provádět průběžně dezinfekci baterií, ovladačů splachování, sedátek na WC.

e)    Provádět průběžně dezinfekci míst ve společných prostorech školy, kterých se dotýkají osoby (kliky, madla, vypínače apod.).

f)    Provádět 1 x denně dezinfekci podlah, obkladů, umývadel a mís na WC.

g)   Provádět nejméně 1x denně dezinfekci podlah, židliček, ovladačů oken, klik a ostatních ploch.

h)   Vynášet nejméně 1 x denně odpadkové koše ze všech místností školy.

i)     Provádět nejméně 1 x denně úklid a dezinfekci ostatních užívaných prostor školy.

j)     Provádět větrání místností při denním úklidu těchto místností.

k)   Výměna lůžkovin se provádí 1 x za3 týdny, použité lůžkoviny jsou přenášeny nádobou na použité prádlo.

 

IV. Další povinnosti zaměstnanců

a)    Všichni zaměstnanci školy jsou povinni aktualizovat u ředitelky kontaktní údaje (telefonní čísla, e-maily apod.).

 

V. Stravování

a) Při odebírání stravy nebude dětem umožněn samoobslužný výdej (příbory, nápoje). 

b) Výdej provádí učitelé MŠ. Při výdeji používají jednorázové rukavice.

c) Výdej stravy nemocného dítěte bude do vyvařených sklenic mateřské školy. Zákaz výdeje stravy dětí do jídlonosiče.

 

VI. Povinnosti zákonných zástupců

a)    Informovat pedagogického zaměstnance o důvodu absence (viz školní řád)

b)   Zajistit vyzvednutí dítěte ze školy v případě že dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID- 19

c)    V případě příznaků COVID – 19 kontaktovat telefonicky praktického lékaře.

d)   V případě přetrvávajících příznaků infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), předložit škole potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost (odborného lékaře) potvrzující tuto skutečnost.

 

VII. Omezení vstupu osob do školy.

a)    Do školy nemohou vstoupit osoby (zaměstnanci, děti, ostatní osoby) s příznaky infekčního onemocnění.

b)   V případě patrných příznaků COVID – 19 při příchodu dítěte nebude umožněn vstup dítěte do školy.

 

                                                                                     Zpracovala: Ivana Korejčíková

                                                                                                   Ředitelka MŠ