Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro rok 2020/21
 

Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Výsledky přijímacího řízení – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, konaného 14. 05. 2020

 

Ředitelka MŠ rozhodla v souladu s § 34, §165 odst.2 a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje – nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace.

 

Detailní informace k přijímacímu řízení najdete tady.

Přihlášku ve formádu doc stáhnete zde.

Kritéria pro přijetí dětí čtěte tady.