Zápis do MŠ

Zápis do MŠ pro rok 2020/21
 

Mateřská škola Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace

 

Výsledky přijímacího řízení – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, konaného 14. 05. 2020

 

Ředitelka MŠ rozhodla v souladu s § 34, §165 odst.2 a §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje – nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace.

 

Děti jsou uvedeny pod registračními čísly

 

SEZNAM

 

Přijaté děti

Nepřijaté děti

MŠU1

 

MŠU2

 

MŠU3

 

MŠU4

 

MŠU5

 

MŠU6

 

MŠU7

 

MŠU8

 

 

 

 

 

 

 

Seznam vyvěšen od 18. 05.2020 do 29. 05. 2020.

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA S RODIČI NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

dne  25.08. 2020 od 15.30h (bez dětí)

                                                                                   Ivana Korejčíková                                                                                                                                                                                                                                     ředitelka MŠ

 

Detailní informace k přijímacímu řízení najdete tady.

Přihlášku ve formádu doc stáhnete zde.

 

Kritéria pro přijetí dětí čtěte tady.